Skip to main content

N’Fun Yachting realizuje program wsparcia eksportu

Go To Brand 3.3.3

nr umowy: POIR.03.03.03-28-0009/20-00

Cele projektu

Promocja oraz rozszerzenie działalności marki na rynkach zagranicznych powodujące zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktu do poziomu liderów branży na rynku europejskim

Planowane efekty projektu

Uczestnictwo w 4 imprezach targowych, w tym w wydarzeniu z narodowym stoiskiem informacyjno-promocyjnym w ramach projektu oraz jednej misji gospodarczej, czego efektem będzie podpisanie 5 kontraktów handlowych oraz zwiększeniu przychodów ze sprzedaży z eksportu w ciągu 4 lat w wys. 1,6 mln zł.

Wartość projektu

500 100,00 zł / Wkład Funduszy Europejskich – 425 085,00 zł

Daysailer, lifting keel, N'Fun 30 yacht