Skip to main content

Cannes Yachting Festival oraz Genoa International Boat Show 2023

Thanks to the „Re_Open UK” subsidy program, our company implemented the project: „Mitigating the effects of Brexit by promoting and expanding the activities of N FUN YACHTING on new foreign markets, thanks to participation in trade fairs in Genoa and Cannes”.

Dzięki programowi wsparcia „Re_Open UK” nasza firma zrealizowała projekt: „Niwelowanie skutków brexit poprzez promocję oraz rozszerzenie działalności firmy N FUN YACHTING na nowych rynkach zagranicznych, dzięki uczestnictwie w targach branżowych w Genui i Cannes”.

Cannes Yachting festiwal odbył się w dniach 12 – 17 września 2023. Jest to najbardziej prestiżowe wydarzenie w branży jachtowej. Wystawa jest podzielona na dwa porty. W jednym pokazywane są jachty motorowe, a w drugim żaglowe oraz jachty używane. Warto dodać, że są to raczej używane „super jachty” w cenach od 5 mln EUR. Nasz jacht N Fun 30 był wystawiony w części żeglarskiej – Port Canto – i był najmniejszym jachtem na wystawie. Jednak przez zwiedzających był odbierany jako „jacht numer dwa” dla właścicieli super jachtów, do użytku weekendowego w miejscu zamieszkania na przykład. Jakość wykonania i design jednostki były doceniane przez zwiedzających. Jako wartość dodaną targów traktujemy przeprowadzenie testu dla największego francuskiego miesięcznika – „Voile Magazin” – który ukaże się jeszcze w 2023 roku. Warunki były wręcz idealne: około 6B wiatru, słońce, fala – pozwoliły nam na postawienie pełnych żagli i osiągnięcie prawie 13 węzłów na genakerze.

Genoa International Boat Show 2023 odbyły się w dniach 21 – 26 września 2023. Targi, które odbywają się w modernizowanym porcie stają się z roku na rok większe i ponownie odgrywają istotną rolę wśród wystaw na morzu śródziemnym. Ponownie byliśmy jednym z najmniejszych jachtów na targach. Pierwszego dnia gościliśmy na pokładzie ekipę portalu Saily.it oraz miesięcznika VELA. Wyemitowany materiał filmowy oraz świetny artykuł w VELA spowodowały olbrzymie zainteresowanie jachtem N Fun 30. Napisano o nas „miniaturowy super jacht” oraz „ jeden z najczęściej odwiedzanych jachtów na targach”.

Finalizujemy zamówienia na 2024 rok i z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Informacje związane z programem „Re Open UK”:

Cel projektu:
W ramach projektu realizowane będą działania, które mają na celu przybliżyć korzyści i funkcjonalności produktu – jachtu N Fun 30 – jak największej liczbie potencjalnych klientów

Planowane efekty Projektu:
Realizacja projektu pozwoli na wejście na nowe rynki, które zastąpią rynek brytyjski, na którym funkcjonowanie po brexicie jest dla firmy utrudnione.

Całkowita wartość Projektu: 49 969,00 EUR Kwota dofinansowania: 49 969,00 EUR